ZAKÁZKY 2015

Kapacitní posouzení křižovatky Generála Svatoně - U Staré zastávky (STUDIE) - Investor: TOMIL s.r.o.

Lázně Bohdaneč sjezdy ulice Zborovská (TDI) - Investor: Město Lázně Bohdaneč

Realizace plynového potrubí (zpevněné plochy) v areálu ČEZ (PDPS) - Investor: Čez korporátní služby s.r.o., Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 0,2

Lázně Bohdaneč cyklostezka, 2.etapa (STUDIE) - Investor: Město Lázně Bohdaneč, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 14,3

RD Milovice (BOURÁNÍ) - Investor: Realbau D+R s.r.o.

SZ Ratibořice - Odstranění škod po povodni z června 2013 na NKP (DSP) - Investor: Národní památkový ústav

Kapacitní posouzení křižovatky Brněnská-Na Brně (STUDIE) - Investor: VIAPROJEKT s.r.o.

Oprava pěšin v parku Pod Vinicí (DSP+PDPS) - Investor: ÚMO Pardubice 4, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 2,1

Změna skladby zpevněné plochy S.K.Neumanna (STUDIE) - Investor: TRAXIAL a.s.

Výměna povrchu chodníku ulice Chrudimská (DOS) - Investor: ÚMO Pardubice 5

Lisovna STUEKEN s.r.o. (DSP+PDPS) - Investor: STUEKEN s.r.o

I/37 MÚK Stéblová - oplocení silničního tělesa proti zvěři (DÚR+PDPS) - Investor: ŘSD ČR

Rekonstrukce komunikace v místní části Nerad (DSP+PDPS) - Investor: Obec Živanice, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 0,7

Odstranění objektu násypky - Lom Zárubka (BOURÁNÍ) - Investor: Skanska a.s.

Logistické centrum HK-Pouchov II. a IV. etapa (DÚR+DSPS) - Investor: N.C.Development a.s.7

Stanovení místní úpravy DZ Náchod horní a dolní areál + Nemocnice Broumoc (STUDIE) - Investor: Královéhradecký kraj

Stavební úpravy stávající komunikace "Na Vidlák", Lukavec u Hořic (DOS) - Investor: obec Lukavec u Hořic

Hořenický Mlýn areál VODA CZ (DÚR+DSP+PDPS) - Investor: VODA CZ s.r.o., Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 6,4

Realizace ochranného valu v ulici Teplého (DSPS) - Investor: SK - EKO Pardubice s.r.o.

Novostavba výrobní a skladové haly v areálu firmy SanSwiss (DÚR+DSP) - Investor: SanSwiss s.r.o.

Úprava chodníku K Blahobytu v úseku mezi MŠ a ulicí Železničního Pluku (DOS) - Investor: ÚMO Pardubice 5

Zasíťování parcel a zřízení sjezdů - Srch, rozhledové poměry (STUDIE) - Investor: p. Martin Lédl

Kapacitní posouzení křižovatky Ak.Bedrny-Šimkova (STUDIE) - Investor: ISP Hradec Králové a.s.

Rezidence Na Plachtě - 2.etapa (DSP+PDPS) - Investor: Rezidence Na Plachtě s.r.o.

Parkoviště u MŠ Raisova, Jesničánky (DSP+PDPS) - Investor: ÚMO Pardubice 5, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 0,7

Realizace chodníku a rekonstrukce schodiště, Lázně Bohdaneč (TDI) - Investor: Město Lázně Bohdaneč

RD Nová Pálenecká - Svobodné Dvory (DÚR) - Investor: Imo-star 98 s.r.o.

Bytové domy Milovice ulice Armádní (DSP+PDPS) - Investor: BELLBAU s.r.o.

Rekonstrukce chodníku v Doubravicích (DSP+PDPS) - Investor: ÚMO Pardubice 7, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 0,8

Rekonstrukce chodníku ulice Prokopa Holého (DSP+PDPS) - Investor: ÚMO Pardubice 7, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 0,8

Přechody Český Brod (DSP) - Investor: Město český Brod, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 0,5

Hala TV PROBBE Volovka (DÚR+DSP+PDPS) - Investor: TV PROBBE s.r.o., Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 3,7

Obnova základní umělecké školy Střezina v areálu ZŠ a MŠ JIH, HK (PDPS) - Investor: Statutární město Hradec Králové, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 9,4

Kapacitní posouzení křižovatky Bratří Štefanů-Podhůrská, HK(STUDIE) - Investor: VIAPROJEKT s.r.o.

Oprava polní cesty Lukavec u Hořic (STUDIE) - Investor: Obec Lukavec u Hořic, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 2,5

Příprava území-hala mřížky 12.etapa (DÚR+DSP) - Investor: SAINT-GOBAIN ADFORS s.r.o., Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 7,5

Přechody pro chodce Tuněchody (STUDIE) - Investor: Obec Tuněchody