ZAKÁZKY 2014

Oprava sjezdů v ulici Zborovská - Lázně Bohdaneč (DZS) - Investor: Město Lázně Bohdaneč, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 0,2

Realizace chodníku a rekonstrukce schodiště (DSP+DZS) - Investor: Město Lázně Bohdaneč, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 0,4

Úprava zpevněných ploch - ul. Jiránkova a Wolkerova (DOS) - Investor: ÚMO Pardubice 5, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 0,7

ČSOB Pojišťovna a.s. - oprava poruch podlahy v garážích (PDPS+DZS) - Investor: ČSOB Pojišťovna a.s.

Rekonstrukce komunikace ulice Doubravická (DSP+PDPS) - Investor: ÚMO Pardubice 7, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 4,8

Kolize motorové a nemotorové dopravy (DZS) - Investor: Město Lázně Bohdaneč, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 0,5

Rozhledové trojúhelníky pro rekonstrukci sjezdů v ulici Zborovská v Lázních Bohdaneč (STUDIE) - Investor: Město Lázně Bohdaneč

Zřízení sjezdu na pozemek p.č. st.19 (STUDIE) - Investor: Poláchová Eva PhDr.

Oprava chodníku mezi ulicemi Na Záboří a Kpt. Nálepky (DOS) - Investor: ÚMO Pardubice 5

Bytové domy plachta střed - 1.etapa (DSP+PDPS) - Investor: Rezidence Na Plachtě s.r.o.

Novostavba RD - připojení na pozemní komunikaci (STUDIE) - Investor: Manželé Bednaříkovi

Novostavba prodejny Penny Market - kapacitní posouzení (STUDIE) - Investor: VIAPROJEKT s.r.o.

Posouzení dopravního napojení lokality RD (STUDIE) - Investor: Český Brod, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 0,2

Organizace výstavby Ševčíkova-HK (STUDIE) - Investor: Statutární město Hradec Králové

Revitalizace Archlebových sadů - Dobruška (DOS) - Investor: město Dobruška, Odhadované náklady stavby (v mil. Kč): 1,4

Modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod (PDPS) - Investor: Královéhradecký kraj